Kvalitet och Miljöpolicy

ENP Konsults vision är vi skall påverka miljön så lite som möjligt inom vår verksamhet och på så sätt bidra till en bra utveckling.

Kvalitets- och miljöfrågorna är viktiga områden i ENPs strävan att bli ett ledande företag i vår bransch och vara ett föredöme både när det gäller kundvård och minskandet av miljöpåverkan. Vi på ENP tror att det systematiska arbetet vi gör för att förbättra oss på detta område är det som gjort vårt varumärke så starkt som det är och också kommer att stärka vår konkurrenskraft ytterligare i framtiden.

 

Syftet med denna policy är att säkerställa att samtliga våra systerbolag och samarbetspartners  vidtar åtgärder för att ständigt förbättra verksamheten samt minska miljöbelastningen och och öka kundkvaliteten i vårt arbete.

Vi ställer stora krav på kompetensen hos våra medarbetare och samarbetspartners både när det gäller ledning på chefsnivå samt kommunikation och service gentemot våra kunder.