Om ENP Konsult

ENP KONSULT – Våra historia

ENP Konsult startade sin verksamhet 2012 och är ledande inom VVS och arkitektur.

Efter starten har företaget haft en kraftig expansion och är idag ett av dom snabbast växande företagen i konsultbranschen.

Koncernen sysselsätter idag över 50 personer i 6 olika bolag där de flesta arbetar vid ritborden. VVS Konsulter – Arkitekter – Konstruktör – Projekteringsledare

“ENP KONSULT inventerade våra fastigheter och hjälpte oss att halvera kostnaderna på mindre än fyra månader!”

Varför välja ENP Konsult ?

ENP Konsults vision är vi skall påverka miljön så lite som möjligt inom vår verksamhet och på så sätt bidra till en bra utveckling.

Kvalitets- och miljöfrågorna är viktiga områden i ENPs strävan att bli ett ledande företag i vår bransch och vara ett föredöme både när det gäller kundvård och minskandet av miljöpåverkan.

Vi på ENP tror att det systematiska arbetet vi gör för att förbättra oss på detta område är det som gjort vårt varumärke så starkt som det är och också kommer att stärka vår konkurrenskraft ytterligare i framtiden.

Certifieringar

OVK

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant.

Boverket (2017). OVK – obligatorisk ventilationskontroll. https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/ventilation/ovk/ Hämtad 2020-10-01

BAS P & BAS U

BAS-P / BAS-U står för ”byggarbetsmiljösamordnare” och är två olika arbetsmiljöuppdrag som någon måste ansvara för på en byggarbetsplats. P står för planeringsfasen och U för utförandefasen. Båda är ett krav enligt svensk lag vid planering och upprättning av byggprojekt.

https://www.utbildning.se/inspiration/artiklar/vad-ar-bas-p-bas-u-17116 

Säker vatten

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för brukaren.

https://www.sakervatten.se/

OVK

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant.

Boverket (2017). OVK – obligatorisk ventilationskontroll. https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/ventilation/ovk/ Hämtad 2020-10-01

BAS P & BAS U

BAS-P / BAS-U står för ”byggarbetsmiljösamordnare” och är två olika arbetsmiljöuppdrag som någon måste ansvara för på en byggarbetsplats. P står för planeringsfasen och U för utförandefasen. Båda är ett krav enligt svensk lag vid planering och upprättning av byggprojekt.

https://www.utbildning.se/inspiration/artiklar/vad-ar-bas-p-bas-u-17116 

Säker vatten

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för brukaren.

https://www.sakervatten.se/